SFO
Svensk Förening för Obesitasforskning
Välkommen

SFO och Kilovis Internetplatsen KILOVIS ges ut av 
SFO - Svensk Förening för Obesitasforskning 
Postgiro: 790190-3 
 

SFOs styrelse arbetar ideellt för att stötta svensk fetmaforskning. Vi ordnar möten vid Riksstämman varje år och är också medansvariga för utbildningar för att informera om fetmaforskning och behandling.

SFO styrelse består av: 
Ordförande: Carl-Erik Flodmark
Vetenskaplig sekreterare: Paulina Nowicka
Kassör: Heléne Bertéus Forslund


Övriga styrelsemedlemmar: 
Sven Erenbäck
Peter Jacobson
Johanna Sjölander
Joanna Uddén Hemmingsson
Ville Wallenius

Årsmöte hölls 2013-12-06 i samband med Läkaresällskapets riksstämma 2013.  


Medlemsskap i SFO:

Den som vill bli medlem i SFO ombeds skicka ett e-mail till paulina.nowicka@ki.se  vetenskaplig sekreterare, med uppgifter om yrkestitel, vetenskapliga intressen, arbetsplats, telefonnummer och bostadsadress. Vederbörande kan sedan bli invald som medlem av styrelsen. Medlemsavgiften betalas genom att sätta in 200 kronor på plusgirokonto 790190-3.

Föreningen har och driver även informationssajten Kilovis. Årsmöte hålls varje år i november/december.

Redaktion:
Huvudredaktör: Paulina Nowicka, ansvarig utgivare

Kontakt med redaktion eller produktion sker enklast via e-post. Vill du fråga, kommentera innehållet eller anmäla intresse för SFO, maila paulina.nowicka@ki.se

 
VälkommenAktuella mötenStyrelseKontakta ossLitteraturtipsSFO historiaLänkar